Beviljade anslag 2023

Under 2023 har Stiftelsen beviljat anslag om totalt 12,3 miljoner kronor till totalt 28 projekt inom arkeologi och konsthistoria samt tre doktorandtjänster.

Omkring 3 282 anslag

Sedan Stiftelsens grundande har omkring 3 282 anslag delats ut till ett belopp om cirka 234 miljoner kronor.

Wallenbergstiftelserna

Under 2023 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,7 miljarder kronor i anslag.

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.