Stiftelsen

Stiftelsen grundades i november 1955 genom en donation om 406 000 kronor från fil.lic. Berit Wallenberg.

Arkeolog och konsthistoriker
 

Berit Wallenberg (1902-1995) var arkeolog, konsthistoriker och fotograf.
Som forskare såg Berit Wallenberg behovet av bidrag till forskning inte bara på universitet utan även på museer och andra vetenskapliga institutioner. Hon var även angelägen om att stödja den enskilda forskaren.

Berit Wallenberg var dotter till Oscar Wallenberg (1872–1939) och Beatrice Keiller (1877-1962).

Anslagspolicy

Stiftelsen stödjer i huvudsak vetenskaplig forskning inom arkeologi samt konstvetenskap, företrädesvis till och med 1800-talets slut. Anslag ges i första hand för forskning som berör svenskt och nordiskt material. Anslag ges i form av doktorandtjänster och till vetenskapliga projekt av större samt mindre storlek.

Omkring 234 miljoner kronor

Sedan Stiftelsens grundande har omkring 3 282 anslag delats ut till ett belopp om 234 miljoner kronor.

Berit Wallenbergs bildarkiv

Riksantikvarieämbetet har med hjälp av medel från Stiftelsen digitaliserat drygt 5 000 bilder av Berit Wallenbergs privata bildarkiv. Detta finns nu tillgängligt på Riksantikvarieämbetets hemsida  (Sök på Wallenberg).

 

#f8f7f4

Styrelsen

 
Peter Wallenberg Jr
Ordförande
 
Ingrid Sundström
Verkställande ledamot
 
Göran Sandberg
Vice verkställande ledamot
 
Caroline Ankarcrona
Ledamot
#f8f7f4

Adjungerade

 
Axel Eklund
Adjungerad
 
Elsa Esser Wallenberg
Adjungerad