Anslagspolicy

Stiftelsen stödjer i huvudsak vetenskaplig forskning inom arkeologi samt konstvetenskap, företrädesvis till och med 1800-talets slut.

Anslag ges i första hand för forskning som berör svenskt och nordiskt material.

Anslag ges i form av doktorandtjänster och till större samt mindre vetenskapliga projekt.

Stiftelsen

Stiftelsen grundades i november 1955 genom en donation om 406 000 kronor från fil.lic. Berit Wallenberg.

Sedan Stiftelsens grundande har närmare 234 miljoner kronor delats ut i anslag.