Anslagspolicy

Stiftelsen stödjer i huvudsak vetenskaplig forskning inom arkeologi samt konstvetenskap, företrädesvis till och med 1800-talets slut.

Anslag ges i första hand för forskning som berör svenskt och nordiskt material.

Anslag ges i form av doktorandtjänster och till större samt mindre vetenskapliga projekt.

Stiftelsen

Stiftelsen grundades i november 1955 genom en donation om 406 000 kronor från fil.lic. Berit Wallenberg.

Sedan Stiftelsens grundande har närmare 222 miljoner kronor delats ut i anslag.

BERIT WALLENBERG SYMPOSIUM 9 maj 2022

Se videon

2020 var det 65 år sedan stiftelsen grundades, 25 år sedan grundaren Berit Wallenberg gick bort och 120 år sedan hennes födelse. Symposiet genomförs för att uppmärksamma dessa viktiga år i stiftelsens historia. Föredragen under dagen fokuserar på arkeologi och konsthistoria.