BERIT WALLENBERG SYMPOSIUM 9 maj 2022

PROGRAM
13.00 - Välkomna och introduktion till dagen och till Vitterhetsakademien
Peter Gillgren, preses kungl. Vitterhetsakademien
Karin Helander, ständig sekreterare Kungl. Vitterhetsakademien

13.10 - Praktiska detaljer Anders Sahlman

13.15 - Berit Wallenbergs Stiftelse
Peter Wallenberg Jr, Ingrid Sundström, Elsa Wallenberg Esser

13.40 - Karin Sidén i dialog med Sabrina Norlander Eliasson, The Two Art Histories?! Forskning på museer och universitet.

14.00 - Berits doktorander
Ylva Haidenthaller, Lunds universitet, Medaljen i tidigmoderna Sverige: bruk och betydelse
Andreas Hennius, Upplandsmuseet och Uppsala universitet, Outlanders? Resursexploatering och resurskolonisation under mellersta järnåldern.

14.40 - Större Berit-projekt
Sigtuna museum, Mats Roslund, Lunds universitet, Världen i 650 kubikmeter: Sigtuna – ny kunskap om medeltidens handelsnätverk.
Upplandsmuseet, Herman Bengtsson, Riddaren och draken: En rekonstruerad historia!

15.35 - Kerstin Lidén i dialog med Lena Holmquist, Hur man tar hand om Världsarv och artefakter

15.55 - Berit – den ensamma forskaren
Anna Henningsson, Medeltida muralmålningar på kyrkvindar: Studier av måleriteknik genom multispektralfotografering och materialanalyser.
Hanna Menander, Den leende kvinnan och den grubblande mannen – tiggarordnarnas kyrkor S:ta Karin och S:t Nicolai i Visby.

16.35 - ”Jag reser från stad till stad, från kyrka till kyrka…” Berit Wallenbergs fotosamling
Annelie von Wowern, Riksantikvarieämbetet.