Beviljade anslag 2020

Under 2020 har Stiftelsen beviljat anslag om totalt 10 miljoner kronor till totalt 26 projekt inom arkeologi och konsthistoria samt tre doktorandtjänster.

Omkring 3 200 anslag

Sedan Stiftelsens grundande har omkring 3 200 anslag delats ut till ett belopp om drygt 206 miljoner kronor.

Wallenbergstiftelserna

Under 2020 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt närmare 2,4 miljarder kronor i anslag. Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.