Beviljade anslag 2019

Under 2019 har Stiftelsen beviljat anslag om totalt 7,6 miljoner kronor till totalt 33 projekt inom arkeologi och konsthistoria samt en doktorandtjänst.

Omkring 3 185 anslag

Sedan Stiftelsens grundande har 3 185 anslag delats ut till ett belopp om drygt 195 miljoner kronor.

Wallenbergstiftelserna

Under 2019 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,4 miljarder kronor i anslag. Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.