Beviljade anslag 2018

Under 2018 har Stiftelsen beviljat anslag till totalt 42 projekt inom arkeologi och konsthistoria samt två doktorandtjänster.

Omkring 3 150 anslag

Sedan Stiftelsens grundande har omkring 3 150 anslag delats ut till ett belopp om drygt 188 miljoner kronor.

Wallenbergstiftelserna

Under 2018 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,2 miljarder kronor i anslag. Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.